วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

3 ค่ายมือถือช่วยเหลือลูกค้าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เนปาล โทรกลับไทยและรับสายได้ฟรี

TrueMove H โทรกลับไทยและรับสาย รวมถึงใช้ SMS MMS Internet ฟรี ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 เมษายน 2558

Dtac โทรกลับไทยและรับสาย รวมถึงใช้ SMS MMS Internet ฟรี ตั้งแต่วันที่ 25 – 28 เมษายน 2558

AIS โทรกลับไทยและรับสายฟรีเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 – 27 เมษายน และลด 50% วันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558

ไม่มีความคิดเห็น: